stop
igrišče pri Osnovni šoli Poldeta Stražišarja

igrišče pri Osnovni šoli Poldeta Stražišarja