POVPRAŠALI SMO...

maj 2015 – anketa: Kako participacijo mladih doživljajo in vidijo najmlajši med mladimi?

Splošna pasivnost in neodzivnost mladih je verjetno ena izmed najbolj pogosto obravnavanih tem s področja mladih, pa naj si bo na lokalnih ali nacionalnem nivoju. Aktivno državljanstvo in participacija mladih pa vključujejo tako širok nabor raznolikih aktivnosti, da posploševanje ni upravičeno.

Morda je razlog za takšen vtis v tem, da je vključevanje mladih razpršeno po šolah, po društvih in klubih, mladinskih in drugih organizacijah? Morda pa je razlog tudi v tem, da ostane ta doprinos mladih spregledan pri širši javnosti, ker se o tem prav veliko ne govori in ne piše v medijih? Bi premik na tem področju lahko doprinesel k večjemu vključevanju ostalih mladih, saj velja, da zgledi vlečejo (tudi dobri) in da mladi najbolj verjamejo svojim sovrstnikom.

Zato smo najmlajše v krogu mladih, torej dijakinje in dijake, povprašali o njihovem aktivnem vključevanju, kako vidijo svoje sovrstnike, kje vidijo največ težav in kako razmišljajo za naprej.

Odgovore Timija Beneta, Matica Lotriča, Gaje Novkovič, Igorja Todoroviča, Tine Bečan in Aleša Jekliča smo objavili tudi na mladinskem portalu mlad.si – preberite!

Video anketa: Zasvojenost z novimi tehnologijami – kaj menijo mladi?

Danes mladi odraščajo in živijo s pestro ponudbo raznolike tehnologije, ki jim omogoča drugačne načine komuniciranj, zabave in preživljanja prostega časa, kot pa so bile na razpolago predhodnim generacijam. Mladim se uporaba računalnikov, tablic, mobilnih telefonov ipd zdi povsem samoumevna.

Kaj po mnenju mladih in njihovih izkušnjah dobrega prinaša nova tehnologija tako njim osebno kot družbi kot celoti, in seveda tudi obratno, katere negativne vplive ji pripisujejo mladi? To smo povprašali dijakinje in dijake Gimnazije Jesenice, ki so se udeležili novembrskih delavnic o »Varni rabi interneta – Zasvojenost z novimi tehnologijami«, katere so zanje pri nas in na naše povabilo izvajali člani ekipe Safe.si.

Osem se jih je opogumilo in stopilo pred našo »kamero«. Njihove odgovore si lahko pogledate na portalu mlad.si »

Od aktivnega mladinca do podjetnika

Želja po javnem nastopanju takratne 'njegove' glasbene skupine je Mateja Šranca v letu 2007 pripeljala v naš center – Mladinski center Jesenice, kjer smo si bolj kot vse želeli prav pobud mladih, s katerimi bi skupaj popestrili dogajanja vsej jeseniški mladini. Poleg koncertnih dogodkov mladinskih glasbenih skupin je Matej aktivno sodeloval pri organiziranju in izpeljavi vrste drugih MCJ dogodkov, akcij in projektov. Kreativnost, zanesljivost, optimizem in tudi skromnost so bile in so njegove vrline. Zato nas novica, da je Matej postal podjetnik, niti ni tako zelo presenetila.

Zgodbo aktivnega mladinca, ki preko lastne kreativnosti, številnih neformalnih izkušenj, znanj in veščin, pa tudi poguma in pozitivne energije, postane podjetnik, želimo deliti z vami. Zato smo Mateju kar preko elektronske pošte zastavili nekaj vprašanj. Kaj nam je odgovoril, si lahko ogledate na portalu mlad.si – tukaj…

Evropski parlament dobil novega stalnega člana – moža s klopce

V mesecu novembru v našem mladinskem centru potekajo delavnice Socialne akademije z naslovom 'Pravice v fokusu'. Med drugim je skupina mladih izpostavila problematiko brezdomstva in pravic brezdomcev. V debati so mladi postavljali vprašanja, ali in kako se Evropska unija zaveda te problematike, opozorili so na vse večje priseljevanje v Evropo, predvsem številnih mladih in tudi otrok, kar število brezdomnih v Evropi lahko le povečuje.
Opozorili so na slabšanje socialnega položaja številnih družin v Sloveniji ter s tem posledično tudi otrok in mladih, katerih varna prihodnost postaja vse bolj vprašljiva. Beseda je tekla tudi o tem, kako bi lahko ukrepale pristojne institucije, kako mladinske organizacije in kako mladi sami, da ne bomo tudi v Sloveniji priča usodam brezdomnih otrok in mladih.

Za komentar na to temo pa smo poprosili tudi Tanjo Fajon, evropsko poslanko, ki je oktobra letos v Evropskem parlamentu na pobudo Inštituta za evropske raziskave in razvoj EuroCoop, gostila konferenco o brezdomcih. Njen odgovor lahko preberete na portalu mlad.si – tukaj…

november 2014 - Intervju: Na krilih ustvarjalnosti

Jernej Kusterle je prvič potrkal na vrata Mladinskega centra Jesenice pred 8 leti. Takrat je bil zaprisežen raper. Pisal je lastna besedila, ustvarjal glasbo ter bil pobudnik in soustvarjalec marsikaterega klubskega in tudi večjega rap dogodka, npr. Rap večer I oziroma Hip Hop – Tha way of living (2006) in Rap večer II oziroma Hip-Hop – Tha way of living II (2008).

Z odhodom na študij v Ljubljano smo z njim izgubili stik. Pred dvema letoma nas je Jernej presenetil s prijavo na razpis za mladinske projekte v občini Jesenice, in sicer s projektom izdaje svoje pesniške zbirke Neskončne poljane digitalnih misli. Je ljubezen do slovenskega jezika tista, ki mu je dala navdih za prijavo na letošnji razpis za mladinske projekte?

To in še marsikaj smo ga vprašali preko elektronske pošte, saj Jernej kot magistrski študent slovenistike večino časa preživi v Ljubljani. Prispevek smo v novembru 2014 objavili tudi na mladinskem portalu mlad.si - preberite si še vi!

junij 2014 - Anketa: Izražanje kritičnih mnenj mladih do družbe in aktualnih problematik skozi umetnost

Dozdeva se, da današnje mlade generacije niso več tako 'prodorne' in 'uporniške', da bi na sebi lasten kreativen način izražale svoja kritična mnenja do družbe in aktualnih problematik skozi umetnost, kot se je to dogajalo pred leti oz desetletji. Takrat so bile prisotne močne subkulture, ki so preko osebnega stila, poslušanja določene glasbe, medsebojnega druženja ipd. izkazovale pripadnost določeni skupini in preko tega tudi izražale svoje mnenje do določenih tematik.

Kaj o kreativnosti in izražanju kritičnih razmišljanj in sporočil današnje mladine skozi umetnost menijo mladi, smo jih povprašali na junijskem pred-izboru mladinskih glasbenih skupin za jeseniški septembrski koncert 'ODMEV 2014'. Preberite razmišljanja Petra Bulovca, Bineta Baloha, Miha Rezarja, Alje Wolte Sulla, Nadice Petrove in Almedine Ramić tudi vi!

maj 2014 - Intervju s Tanjo Fajon, evropsko poslanko v letih 2009 do 2014: Položaj in prihodnost mladih v Sloveniji in v Evropi

Pogovarjali smo se z evropsko poslanko, Tanjo Fajon, ki se je 15. maja 2014 v okviru obiska na Jesenicah s svojo ekipo ustavila tudi v našem mladinskem centru. Predstavniki Mladinskega centra Jesenice in Kluba jeseniških študentov smo gostom na kratko predstavili program in aktualno lokalno mladinsko problematiko, v razgovoru pa smo se osredotočili na položaj mladih tako v Sloveniji kot v Evropi.
Tanjo Fajon smo poprosili tudi za intervju in ji zastavili naslednja vprašanja…

november 2013 - Anketa: Kaj menijo mladi po jeseniškem Dialogu mladih 2.0?

Na Jesenicah je 30. novembra 2013 potekal eden od 10 lokalnih dogodkov nacionalnega projekta Dialog mladih 2.0: Vključujemo!, ki ga organizirata Mladinski svet Slovenije in Mladinska Mreža MaMa. Pri lokalni koordinaciji smo združili moči ZŠJ - Mladinski center Jesenice, Mladinski svet Jesenice in Klub jeseniških študentov.

Mladi so skozi celodnevne aktivnosti pripravili veliko dobrih idej, kako izboljšati aktivno udeležbo mladih v družbi in položaj mladih v lokalni skupnosti, nekaj izoblikovanih ukrepov pa so predstavili tudi lokalnim odločevalcem ob zaključku srečanja.

Po dogodku smo jih vprašali za mnenje, kako bi, glede na slišane komentarje s strani odločevalcev, sedaj morali ukrepati zainteresirani mladi in organizacije v mladinskem sektorju, da vse te ideje in pobude ne bodo ostale spregledane in neuporabljene ter kakšna je vloga oz naloga vse jeseniške mladine, da bo postala bolj slišana, vključena in upoštevana? Preberite razmišljanja Miha Rezarja, Ane Pirih, Eve Leskovšek, Roka Kalana, Sanje Despotović in Andraža Kosa!

november 2013 - intervju s Stašem Hreničem, mladim umetnikom z neskončno pozitivno energijo: Kreacija lastnih projektov je najboljša pot do uporabnega znanja

Staš Hrenič je 27 letnik z Jesenic, ki goji strast do igranja različnih inštrumentov, snemanja glasbe, fotografiranja… Svoji viziji, s čim se bo v življenju poklicno ukvarjal, sledi vse od mladih let.

Kot študent je skozi različne oblike neformalnega izobraževanja pridobil številne kompetence, ki mu pomagajo na poti uresničevanja svojevrstne poklicne poti. Staš optimistično pristopa k izzivom, s svojo ustvarjalnostjo in izkušnjami ter pozitivno energijo pa rad pomaga tudi drugim pri uresničevanju njihovih idej. Več o svoji življenjski viziji nam je zaupal v intervjuju...

oktober 2013 - Komentar Steva Ščavničarja: Ali obstaja uporabna alternativa vseslovenskim vstajam?

Nezadovoljstva in razočaranj nad razmerami v naši državi je zagotovo upravičeno veliko tudi oz predvsem med mladimi. Ustaljenih sistemskih rešitev oz praks, naj si bo na nacionalnem ali lokalnih nivojih, ki bi mladim zagotavljale dejansko vključenost oziroma sodelovanje z odločevalci in upoštevanje njihovih pobud in predlogov, še ni. Mladi se zavedajo, da morajo tudi sami odigrati večjo vlogo, želijo si participirati, a težava je predvsem, kako.

Za komentar, kako vidi prizadevanja in kje vidi možnosti mladih, smo v oktobru 2013 povprašali Steva Ščavničarja, državnega svetnika, zastopnika lokalnih interesov Zgornje Gorenjske. Njegov odgovor si lahko preberete tudi vi!

maj 2013 - Intervju z Vladimirjem Radićem, mladinskim delavcem z lokalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi izkušnjami prostovoljnega dela

Vladimir Radić je 29-letnik z Jesenic, ki se ukvarja z mladimi doma in po svetu, poleg tega pa skozi potovanja po svetu spoznava različne delovne sisteme, ki mu bogatijo življenje. V mladinskih organizacijah sodeluje od leta 2006.

Skozi pogovor nam je predstavil svoje izkušnje na področju mladinskega dela in različne delovne izkušnje v tujini. Preberite!

december 2012: Intervju z Ano Pincolič o alternativnem študiju v tujini

Vedno več mladih se odloča za študij v tujini in Ana Pincolič, sicer doma iz Kostanjevice na Krki, je ena izmed njih. Vendar je Ana ubrala nekoliko drugačno pot – odločila se je za alternativno globalno izobrazbo na DNS - The Necessary Teacher Training College na Danskem, kjer je pridobila pedagoško izobrazbo. Po končanem šolanju je ostala na Danskem, kjer je trenutno zaposlena v promocijski pisarni omenjenega kolidža, vendar z januarjem prične z delom v Afriki, kjer bo poučevala na internacionalni šoli Pemba, v Mozambiku.

Z nami je preko elektronske pošte spregovorila o razlogih za študij v tujini, o prednostih in slabostih življenja izven Slovenije, o alternativnih mednarodnih priložnostih za mlade in o svojih raznolikih izkušnjah. Več si preberite tukaj!

december 2012: Mladi in alkohol ter ukrepi lokalnih skupnosti

V zadnjem času tudi na nacionalnem nivoju postajajo vse aktualnejše razprave o popivanjih na javnih površinah, kjer pa so pogosti udeleženci tudi mladi. Nekatere lokalne skupnosti, med njimi tudi jeseniška občina, so sprejele odloke o prepovedi uživanja alkoholnih pijač na javnih površinah. Letošnji mesec november, mesec boja prosti odvisnostim, je v jeseniški občini potekal pod koordinatorstvom LAS Občine Jesenice pod sloganom »Alkoholizem naš vsakdanji«.

V okviru preventivne ulične akcije našega centra »Ko postaneš lutka v rokah alkohola«, 19. novembra, pa smo izvedli tudi anketo z vidnejšimi deležniki lokalne skupnosti. Zastavili smo jim sledeče vprašanje: Ali po vašem mnenju omenjeni odlok oz prepoved lahko pripomore, da bi mladi tudi dejansko manj posegali po alkoholu in zakaj tako menite? Anketa je bila objavljena tudi na portalu mlad.si, preberite tudi vi!

november 2012: Intervju s Katjo Žibrek, mlado raziskovalko na Trinity College v Dublinu, o možnostih mednarodnega dela za mlade

Katja Žibrek je univerzitetna diplomirana psihologinja, ki zadnjih 6 mesecev svoje delovne in življenjske izkušnje nabira na Irskem. Pred tem je bila dobro leto sodelavka Mladinskega centra Jesenice (2012), kjer je s svojo kreativnostjo in energijo veliko prispevala k raznolikosti programa in dogajanjem za mlade, tudi na področju mednarodnega vključevanja mladih.

Za tem se je odločila stopiti na tuje v okviru evropskega programa delovne mobilnosti Leonardo da Vinci preko Zavoda za novodobno izobraževanje. Svoje izkušnje z delom in življenjem v tujini je delila z nami preko elektronske pošte. Preberite si celoten intervju!

november 2012: Komentar poslanke Alenke Pavlič na novelo Zakona o visokem šolstvu

20. septembra je Vlada RS v Državni zbor poslala novelo zakona o visokem šolstvu. Preko medijev smo priča različnim odzivom tako na potezo vlade kakor tudi na podane predloge sprememb visokošolskega sistema tako s strani stroke, sindikatov, študentskih organizacij, opozicije…

Med drugimi smo zasledili tudi zahtevo Poslanske skupine Pozitivna Slovenija po javni predstavitvi mnenj v DZ in širši javni razpravi na sploh. Za komentar smo prosili Jeseničanko Alenko Pavlič, poslanko državnega zbora RS iz Poslanske skupine Pozitivna Slovenija. Komentar lahko preberete tukaj!