Aktualno

Klepeti staršev z Zinko Ručigaj o vzgoji otrok v šol.letu 2020/2021

Klepeti staršev z Zinko Ručigaj potekajo pod okriljem Zavoda za šport Jesenice, Mladinskega centra Jesenice že od leta 2011.

Srečanja so namenjena vzgoji otrok. Način vzgoje je pomemben za odnos, ki ga ustvarimo z otrokom. Vzgoja, s katero se boste seznanili na Klepetih je vzpodbudna vzgoja otrok.
Pri vzgoji otrok imamo več načinov. To pomeni, da lahko uporabimo različne pristope pri vzgoji.
Lahko smo do otrok zahtevni, strogi in uporabljamo prepovedi, omejitve, kritiziranje, obsodbe, ustrahovanje, žaljenje in kazen.
Otroke lahko vzgajamo na popustljiv način. Takrat se otroci sami odločajo kaj želijo. Ni pravil in smernic.
Pri vzpodbudni vzgoji z vzpodbudo pomagamo k napredku, dejavnosti in samostojnosti. Vzgoja sloni na ljubezni, pohvali, vzpodbudi, zaupanju, iskanju dobrega v otroku in postavljanju meja.
Predstavljena bo vzpodbudna vzgoja. Več o načinih vzgoje in posledicah teh načinov na spletni strani: https://www.otroskosrcejezaklad.com/

Z obiskom srečanj preko celega šolskega leta boste lahko v vzgojo postopoma vnesli spremembe na celotnem področju vzgoje. Zato priporočam obisk vseh srečanj. Lahko pa se nam pridružite le takrat, ko bo tema za vas zanimiva.
Na Klepetih lahko svoja aktualna vprašanja zastavite Zinki Ručigaj, ki ima s področja vzgoje predšolskih otrok dolgoletne izkušnje. Skozi praktične primere, kako lahko medsebojno vplivajo dejanja staršev na obnašanje in na odzive vašega otroka boste spoznali, da z nekaj spremembami lahko dosežete veliko prijetnejše odnose in spodbudno okolje, kar je ključno za odraščanje otrok v zdrave osebnosti.

  • klepeti potekajo v prijetnem prostoru MCJ na Kejžarjevi 22,
  • teme so predstavljene tudi s slikovnim gradivom,
  • klepeti potekajo v obliki delavnic: rešujemo probleme, ki se pojavljajo pri vaši vzgoji otrok, starši lahko podelite svoje izkušnje…,
  • če želite, po srečanjih ostanemo v stiku s pomočjo FB skupine ali elektronske pošte.
  • za otroke od 2. do 10. leta starosti, ki jih boste starši pripeljali s seboj, bo potekalo varstvo oz animacija, potrebna bo predhodna prijava za animacijo na tel. 041 469 088 ali preko e-pošte svetovanje.vzgoja@gmail.com. Prijava bo potrebna do srede pred Klepetom. V kolikor ne bo prijav za varstvo, animacije oz varstva ne bo.
  • potrebna bo tudi prijava za prisotnost staršev, saj bomo zaradi trenutne situacije omejili število prisotnih. Prijava na tel. 041 469 088 ali preko e-pošte svetovanje.vzgoja@gmail.com. Prijava bo potrebna do srede pred Klepetom.

Srečevali se bomo ob 17.00 uri, vsak tretji ponedeljek v mesecu, od septembra 2020 do maja 2021, v decembru srečanje odpade. Če bodo starši predlagali drugo temo, bom temo srečanja spremenila.

Teme srečanj:
21. september: SPET ŠOLA
19. oktober: MOJ OTROK JE ZADRŽAN - občutljivi ali hipersenzibilni otroci
16. november: KAKO VZPOSTAVITI DOBER ODNOS - načini vzgoje
18. januar: OTROK JOKA, TRMARI, IZSILJUJE - jok in trma
15. februar: OTROK NE UBOGA - postavljanje meja
15. marec: V OTROKU POIŠČIMO VSE DOBRO - samopodoba
19. april: ZAKAJ OTROK NAGAJA - pozornost
17. maj: SAMOSTOJNOST OB VSTOPU V ŠOLO - samostojnost in odgovornost