Foto arhiv

Program dejavnosti v letu 2004

 1. Poletna košarkarska liga
 2. Ustvarjalne delavnice
 3. Narcisne Jesenice
 4. Projekt most Podmežakla
 5. Projekt most Javornik - Koroška Bela
 6. Projekt most Hrušica
 7. Projekt most Blejska Dobrava
 8. Poletna nogometna liga
 9. Poslikava Jesenic
 10. Učenje tujih jezikov
 11. Turnirji namiznega nogometa
 12. Kam med počitnicami
 13. Učna pomoč
 14. Turnirji namiznega tenisa
 15. Turnirji pikada
 16. Zeliščna delavnica
 17. Praznični december
 18. Pustno rajanje
 19. Učenje socialnih veščin
 20. Novinarska delavnica
 21. Igre na snegu

1. POLETNA KOŠARKARSKA LIGA

Kratek opis
Poletna košarkarska liga je projekt, ki smo ga v sodelovanju Zavodom za šport Jesenice izvedli v letu 2002 in 2003 in s projektom bomo nadaljevali tudi v letu 2004 (v času poletnih počitnic).
Projekt obsega osem predtekmovalnih turnirjev pod koši, ki so postavljeni na različnih lokacijah v Občini Jesenice. Na vsakem predtemovalnem turnirju se bodo pomerile ekipe mladih v dveh kategorijah, najuspešnejše ekipe pa bodo nagrajene. Turnirji bodo organizirani v popoldanskem času. Zaključek turnirja je sklepna prireditev v Športnem parku Podmežaklo, na kateri se bodo pomerile najuspešnejše ekipe s predtekmovalnih turnirjev.
Sklepno prireditev bomo popestrili z nastopom neuveljavljenih glasbenih skupin in karaokami.

Cilj
Cilj projekta je organizirati turnirje, ki bodo čim večjem številu mladih omogočili zdravo preživljanje prostega časa.

Izvajalci
Izvajalci projekta poleg mentorja so mladostniki, ki bodo vodili posamezne turnirje.

Čas izvedbe
Projekt se bo izvajal v mesecu juliju in avgustu in sicer vsak torek in petek.
Zaključni turnir se bo izvedel v prvi polovici avgusta. S pripravami bomo začeli v začetku junija.

Ciljna skupina udeležencev
Ciljna skupina udeležencev so mladostniki stari do 22 let.

2. USTVARJALNE DELAVNICE

Kratek opis
MCJ je enak projekt izvajal v letih 2002 in 2003. Udeleženci teh delavnic so izrazili upanje, da bomo s pripravljanjem podobnih delavnic nadaljevali v letu 2004.
Ustvarjalne delavnice bomo izvajali vsak delavnik po 4 ure v času poletnih šolskih počitnic, ter po eno delavnico v času tedenskih počitnic. Izdelovali bomo uporabne izdelke in okraske iz različnih materialov. Uporabili bomo čimveč odpadnega materiala (plastenke, karton, časopisni papir, najlonske nogavice, jogurtove lončke, CD-je), odpadni material, ki ga lahko pridobimo kot sponzorski material (filc, bombaž, nagubana lepenka, dvoslojni karton, les, žaganje, steklo…) in seveda različne materiale, ki jih je potrebno kupiti (majice, steklo, keramiko, barve za steklo, univerzalne barve, barve za porcelan, barve za tekstil, pripomočke za servietno tehniko, perlice za izdelavo nakita, Fimo masa….).
Delavnice: poslikava majic, izdelava možicev, poslikava stekla, keramičnih lončkov, izdelovanje figur iz plastenk, okrasnih predmetov iz CD-jev, izdelovanje kartonastih škatlic, oblikovanje nakita iz Fimo mase, izdelava čestitk za različne priložnosti….

Cilj
Cilj projekta je mladim (zlasti učencem osnovnih šol) predstaviti ustvarjalne možnosti, ki jih ponuja uporaba različnih materialov ter jim zagotoviti aktivno preživljanje počitnic.

Izvajalci
Zaposleni v MCJ

Čas izvedbe
Projekt se bo izvajal v času poletnih počitnic in sicer vsak delavnik od 10.00 do 14.00 ure ter po en dan (0d 10.00 do 14.00 ure) v času tedenskih počitnic (zimske, pomladanske, jesenske).

Ciljna skupina udeležencev
Ciljna skupina udeležencev projekta so mladi, zlasti osnovnošolska mladina.

3. NARCISNE JESENICE

Kratek opis
MCJ je enak projekt izvajal v letu 2003 v sodelovanju s Komunalno direkcijo OJ in Jeko-inom. Le-ta je bil zelo odmeven, saj je bil predstavljen na vseh lokalnih medijih in na nacionalni televiziji. Ideja projekta je, da Občino Jesenice naredimo bolj prepoznavno v slovenskem prostoru. V okviru projekta bomo v prihodnjem letu zasadili 1000 čebulic narcis, za sodelovanje pa želimo tokrat pridobiti še srednješolce in gimnazijce.

Cilj
Cilj projekta je, da Jesenice naredimo prepoznavnejše v slovenskem prostoru ter da mladi aktivno sodelujejo pri ureditvi domačega kraja in da izboljšajo svoj odnos do okolja v katerem živijo. Učenci srednjih šol in gimnazij bodo pri projektu sodelovali na tak način, da bodo pod strokovnim vodstvom delavke z Jeko-ina zasadili čebulice na dogovorjenih mestih.

Izvajalci
Nosilec projekta bo MCJ, ki bo poskrbel za zagotovitev čebulic in sodelovanje z Jeko-inom in Komunalno direkcijo OJ.

Čas izvedbe
Projekt se bo izvajal v drugi polovici oktobra.

Ciljna skupina udeležencev
Ciljna skupina udeležencev projekta so srednješolci in gimnazijci

4. PROJEKT MOST PODMEŽAKLA

Kratek opis
Vsakodnevno okolje marsikaterega mladostnika, kjer prebije največ časa, je velikokrat ulica. S projektom MOST želimo poskrbeti, da ti mladi svoj prosti čas preživljajo bolj dejavno in kakovostno. Želimo jim organizirati prostore, kjer bi se sestajali, kjer bi bili animirani z različnimi družabnimi igrami, kjer bi jih vzgajali in učili, vzpostavljali osebne stike… Z mladostniki bi se ukvarjali prostovoljci in mentorji pod strokovnim vodstvom in usmerjanjem Mladinskega centra Jesenice. Mladinska soba na Hrušici, ki uspešno deluje od poletja 2003, je spodbuda za odprtje podobnega prostora tudi Podmežaklo. Pri izvedbi projekta je zelo pomembno sodelovanje s krajevnimi skupnostmi, ki morajo poskrbeti za ustrezne prostore in opremo.

Cilj
Cilj projekta je omogočiti mladostnikom koristno preživljanje prostega časa ter na takšen način preprečiti sprejemanje asocialnega vedenja, ki se ga lahko naučijo na ulici. Na ta način dobi ta projekt vzgojno in izobraževalno funkcijo.

Izvajalci
Poleg MCJ, ki bo poskrbel za koordiniranje projekta, bodo pri projektu sodelovali še mentorji in prostovoljci, ki bodo predhodno opravili usposabljanje za delo z otroki in mladostniki.

Čas izvedbe
Projekt se bo izvajal od otvoritve (projekt je v fazi dogovarjanja glede možne lokacije) dvakrat tedensko.

Ciljna skupina udeležencev
Ciljna skupina udeležencev so mladostniki stari od 6 do 26 let.

5. PROJEKT MOST JAVORNIK - KOROŠKA BELA

Kratek opis
Vsakodnevno okolje marsikaterega mladostnika, kjer prebije največ časa, je velikokrat ulica. S projektom MOST želimo poskrbeti, da ti mladi svoj prosti čas preživljajo bolj dejavno in kakovostno. Želimo jim organizirati prostore, kjer bi se sestajali, kjer bi bili animirani z različnimi družabnimi igrami, kjer bi jih vzgajali in učili, vzpostavljali osebne stike… Z mladostniki bi se ukvarjali prostovoljci in mentorji pod strokovnim vodstvom in usmerjanjem Mladinskega centra Jesenice. Mladinska soba na Hrušici, ki uspešno deluje od poletja 2003, je spodbuda za odprtje podobnega prostora tudi na Koroški Beli. Pri izvedbi projekta je zelo pomembno sodelovanje s krajevnimi skupnostmi, ki morajo poskrbeti za ustrezne prostore in opremo.

Cilj
Cilj projekta je omogočiti mladostnikom koristno preživljanje prostega časa ter na takšen način preprečiti sprejemanje asocialnega vedenja, ki se ga lahko naučijo na ulici. Na ta način dobi ta projekt vzgojno in izobraževalno funkcijo.

Izvajalci
Poleg MCJ, ki bo poskrbel za koordiniranje projekta, bodo pri projektu sodelovali še mentorji in prostovoljci, ki bodo predhodno opravili usposabljanje za delo z otroki in mladostniki.

Čas izvedbe
Projekt se bo izvajal od otvoritve dalje dvakrat tedensko. Projekt je v fazi dogovarjanja glede možne lokacije.

Ciljna skupina udeležencev
Ciljna skupina udeležencev so mladostniki stari od 6 do 26 let.

6. PROJEKT MOST HRUŠICA

Kratek opis
Vsakodnevno okolje marsikaterega mladostnika, kjer prebije največ časa, je velikokrat ulica. S projektom MOST želimo poskrbeti, da ti mladi svoj prosti čas preživljajo bolj dejavno in kakovostno. Z ureditvijo Mladinske sobe jim zagotovimo prostor, kjer se sestajajo, kjer jih animiramo z različnimi družabnimi igrami, ponujamo neformalno vzgojo in učenje, kjer lahko vzpostavljajo osebne stike… Z mladostniki bi se ukvarjajo prostovoljci in mentorji pod strokovnim vodstvom in usmerjanjem Mladinskega centra Jesenice. Pri izvedbi projekta je zelo pomembno sodelovanje s krajevno skupnostjo, ki mora poskrbeti za ustrezne prostore in opremo.

Cilj
Cilj projekta je omogočiti mladostnikom koristno preživljanje prostega časa ter na takšen način preprečiti sprejemanje asocialnega vedenja, ki se ga lahko naučijo na ulici. Na ta način dobi ta projekt vzgojno in izobraževalno funkcijo.

Izvajalci
Izvajalci projekta so: mentor, ki bo poskrbel za koordiniranje in izvedbo projekta, v prihodnje mentorji posameznih delavnic ter MCJ kot koordinator vseh projektov Most.

Čas izvedbe
Projekt se bo izvajal tekom celega leta in sicer dvakrat tedensko.

Ciljna skupina udeležencev
Ciljna skupina udeležencev so mladostniki stari od 6 do 26 let.

7. PROJEKT MOST BLEJSKA DOBRAVA

Kratek opis
Vsakodnevno okolje marsikaterega mladostnika, kjer prebije največ časa, je velikokrat ulica. S projektom MOST želimo poskrbeti, da ti mladi svoj prosti čas preživljajo bolj dejavno in kakovostno. Želimo jim organizirati prostore, kjer bi se sestajali, kjer bi bili animirani z različnimi družabnimi igrami, kjer bi jih vzgajali in učili, vzpostavljali osebne stike… Z mladostniki bi se ukvarjali prostovoljci in mentorji pod strokovnim vodstvom in usmerjanjem Mladinskega centra Jesenice. Mladinska soba na Hrušici, ki uspešno deluje od poletja 2003, je spodbuda za odprtje podobnega prostora tudi na Blejski Dobravi. Pri izvedbi projekta je zelo pomembno sodelovanje s krajevnimi skupnostmi, ki morajo poskrbeti za ustrezne prostore in opremo.

Cilj
Cilj projekta je omogočiti mladostnikom koristno preživljanje prostega časa ter na takšen način preprečiti sprejemanje asocialnega vedenja, ki se ga lahko naučijo na ulici. Na ta način dobi ta projekt vzgojno in izobraževalno funkcijo.

Izvajalci
Poleg MCJ, ki bo poskrbel za koordiniranje projekta, bodo pri projektu sodelovali še mentorji in prostovoljci, ki bodo predhodno opravili usposabljanje za delo z otroki in mladostniki.

Čas izvedbe
Projekt se bo izvajal od otvoritve dalje dvakrat tedensko. Projekt je v fazi dogovarjanja glede možne lokacije.

Ciljna skupina udeležencev
Ciljna skupina udeležencev so mladostniki stari od 6 do 26 let.

8. POLETNA NOGOMETNA LIGA

Kratek opis
Poletna nogometna liga je projekt MCJ, ki smo ga pripravili v letu 2003 in ga bomo tudi v letu 2004 (v času poletnih počitnic) ponovili.
Projekt obsega devet predtekmovalnih turnirjev (igrišče pri OŠ Tone Čufar, OŠ Prežihov Voranc in OŠ Koroška Bela). Turnirji bodo potekali hkrati na vseh treh igriščih. Na le-teh se bodo pomerile ekipe mladih v treh kategorijah (do 12 let, od 13 do 16 let in od 16 do 26 let). Turnirji bodo organizirani enkrat tedensko v popoldanskem času.
Zaključna prireditev je sklepna prireditev v Športnem parku Podmežaklo, na kateri se bodo pomerile najuspešnejše ekipe s predtekmovalnih turnirjev. Zaključni turnir bo organiziran skupaj z zaključnim turnirjem Poletne košarkarske lige.
Sklepno prireditev bomo popestrili z nastopom neuveljavljenih glasbenih skupin in karaokami.

Cilj
Cilj projekta je organizirati prireditev, ki bo največjemu številu mladostnikov omogočila preživljanje prostega časa na zdrav način in v športnem duhu (v času poletnih počitnic).

Izvajalci
Izvajalci projekta so poleg koordinatorja MCJ še zunanji sodelavci - mentor in izvajalci posameznih turnirjev.

Čas izvedbe
Projekt se bo izvajal v mesecu juliju in avgustu in sicer vsako sredo. Zaključeni turnir bo v prvi polovici avgusta. S pripravami na izvedbo projekta bomo začeli v začetku meseca junija.

Ciljna skupina udeležencev
Ciljna skupina udeležencev so mladi stari do 26 let.

9. POSLIKAVA JESENIC

Kratek opis
Projekt Poslikava Jesenic smo izvedli v letu 2003 in s projektom bomo nadaljevali v letu 2004.
V okviru projekta naj bi mladi v prihodnjem letu spet poslikali kakšno obzidje. Lokacija se bo določila v sodelovanju s komunalno direkcijo Občine Jesenice. Pusto betonsko ograjo bodo mladi, ki imajo veliko prostega časa brez možnost za koristno preživljanje le-tega, poslikali in na ta način naredili ji prijetnejši izgled. Pod strokovnim vodstvom bodo mladi pustili sledove svoje ustvarjalnosti. Mladinski center Jesenice bo ta projekt izvedel kot v letu 2003 v sodelovanju s Komunalno direkcijo Občine Jesenice.

Cilj
Cilj projekta je, da mladostnikom ponudi možnost za koristno in kreativno preživljanje prostega časa ter da se na nek način polepša izgled mesta. Poleg tega bodo udeleženci spoznali zanimiv način za koriščenje prostega časa.

Izvajalci
Izvajalci projekta bodo poleg koordinatorja MCJ še mentor in talentirani mladi slikarji.

Čas izvedbe
Projekt se bo izvajal konec meseca junija.

Ciljna skupina udeležencev
Ciljna skupina udeležencev projekta so mladi, zlasti osnovnošolska mladina.

10. UČENJE TUJIH JEZIKOV

Kratek opis
Projekt Učenje tujih jezikov (nemščina ali italijanščina) bo potekalo enkrat na teden za otroke, ki prihajajo v MCJ. Ker so drugod ti tečaji povezani z velikimi stroški, smo se odločili za izvedbo tega programa v okviru MCJ. Tako lahko pomagamo mladim, da pridejo do znanja.

Cilj
Cilj projekta je omogočiti našim udeležencem MCJ, da pridejo do znanja tujih jezikov, saj bodo samo tako imeli dostop do večjega kulturnega nivoja. Poleg tega je to tudi šola vztrajnosti in sodelovanja.

Izvajalci
Mentor

Čas izvedbe
Čas izvedbe je v soodvisnosti števila prijav (najmanj 5 prijav).

Ciljna skupina udeležencev
Ciljna skupina so naši mladi, ki obiskujejo višje razrede osemletke.

11. TURNIRJI NAMIZNEGA NOGOMETA

Kratek opis
Turnir bo potekal v MCJ en dan v času zimskih počitnic, en dan v času pomladanskih počitnic, en dan v času poletnih počitnic ter en dan v času jesenskih počitnic.
Mladi bodo organizirani v ekipe štirih tekmovalcev tekmovali v klasičnem namiznem nogometa. Zmagovalci bodo nagrajeni s simboličnimi nagradami.

Cilj
Cilji projekta so: organizacija prostega časa, rekreacije ter spodbujanje primernega odnosa do tekmovalnih iger, spodbujanje sodelovanja skozi igro, razvijanje grobe in fine motorike, možnost za doseganje uspeha, uveljavljanje na pozitiven način, dvig samopodobe…

Izvajalci
Zaposleni v MCJ

Čas izvedbe
Po en turnir v času zimskih (projekt je bil uspešno izveden v mesecu februarju - glej KRONIKO), pomladanskih, poletnih in jesenskih počitnicah (en dan od 10.00 do 14.00)

Ciljna skupina udeležencev
Mladostniki od 6 do 26 let.

12. KAM MED POČITNICAMI

Kratek opis
Projekt Kam med počitnicami pomeni koordinacijo oz. zbor vseh informacij o tem, kaj se v občini dogaja za otroke in mlade v času počitnic (zimskih, pomladnih, poletnih in jesenskih). V obliki zloženk ali brošur ter objave dogajanj v drugih javnih občilih ciljno populacijo ustrezno informiramo o dogajanju.

Cilj
Cilj projekta je informiranje otrok in mladostnikov o tem, kaj se v občini dogaja med počitnicami, ko imajo največ prostega časa. Želja je, da bi se čim več otrok in mladih aktivno udeležilo družabnih dogodkov, delavnic, športnih dejavnosti, kulturnih prireditev ter na ta način ustrezno preživeli svoj prosti čas, na ta način širili obzorje… Informacije zbrane na enem metu pomenijo dober in hiter pregled vsega dogajanja ter s tem povečanje možnosti izbire.

Način aktivne udeležbe mladih pri načrtovanju in izvajanju projekta
Interesi ter želje mladih, ki so bili v preteklosti kot podatki pridobljeni s pomočjo ankete so vodilo pri organiziranju dejavnosti, ki se odvijajo v občini. To zagotovo pomeni posredno aktiven način udeležbe mladih pri načrtovanju projekta.

Izvajalci
Zaposleni v MCJ

Čas izvedbe
4x letno pridobivanje vseh podatkov ter izdaja informativnega gradiva:
3x letno zloženke in plakati (zimske, pomladne in jesenske počitnice)
1x letno brošure in plakati (poletne počitnice)

Ciljna skupina udeležencev
6-26 let

13. UČNA POMOČ

Kratek opis
Brezplačna učna pomoč bo potekala s pomočjo koordinacije MCJ med otrokom, ki učno pomoč potrebuje ter prostovoljcem. Učna pomoč se bo odvijala v skladu s prostorskimi zmožnostmi v OŠ, KS, MCJ. Učna pomoč poteka neodvisno od šolske organizacije, otroci v šoli niso evidentirani kot prejemniki učne pomoči z namenom, da ne bi bili stigmatizirani. Ta želja je bila izražena s strani otrok in njihovih staršev.

Cilj
Osnovni cilj projekta je nudenje brezplačne učne pomoči otrokom z željo po izboljšanju učnega uspeha ter s tem odziva na stiske in težave otrok, z izboljšanjem učnega uspeha pa neposredno vplivati na izboljšanje izhodišča za nadaljnje šolanje ter poklicno pot, prispevati k dvigu samopodobe in občutku vrednosti, k krepitvi delovnih navad…
Aktivnost udeležencev - otrok, ki prejemajo učno pomoč v projektu je: držati se dogovorjenih srečanj z izvajalcem učne pomoči, da v procesu učenja aktivno sodelujejo.

Izvajalci
Prostovoljci

Čas izvedbe
Učna pomoč bo potekala v šolskem letu od oktobra 2003 do junija 2004 v prostorih OŠ Koroška Bela (individualne inštrikcije) . Od oktobra 2004 do konca koledarskega leta pa enkrat na teden od 15.00 do 17.00 - pomoč pri pisanju domačih nalog, dostop do interneta v učne namene, izdelovanje pisnih nalog (seminarjev, poročil...) na računalniku.

Ciljna skupina
Osnovnošolci in srednješolci

14. TURNIRJI NAMIZNEGA TENISA

Kratek opis
Turnir bo potekal v MCJ en dan v času zimskih počitnic, en dan v času pomladanskih počitnic, en dan v času poletnih počitnic ter en dan v času jesenskih počitnic.
Mladi bodo organizirani v parih tekmovali v klasičnem namiznem tenisu, zmagovalci bodo nagrajeni s simboličnimi nagradami.

Cilj
Cilji projekta so: organizacija prostega časa, rekreacije ter spodbujanje primernega odnosa do tekmovalnih iger, spodbujanje sodelovanja skozi igro, razvijanje grobe in fine motorike, možnost za doseganje uspeha, uveljavljanje na pozitiven način, dvig samopodobe…

Izvajalci
Mentor, zaposleni v MCJ

Čas izvedbe
Po en turnir v času zimskih (projekt je bil uspešno izveden v mesecu februarju - glej KRONIKO), pomladanskih, poletnih in jesenskih počitnicah (en dan od 10.00 do 14.00).

Ciljna skupina udeležencev
Mladostniki od 6 do 26 let.

15. TURNIRJI PIKADA

Kratek opis
Turnir bo potekal v MCJ en dan v času zimskih počitnic, en dan v času pomladanskih počitnic, en dan v času poletnih počitnic ter en dan v času jesenskih počitnic.
Mladi bodo kot posamezniki tekmovali v klasičnem pikadu, zmagovalci bodo nagrajeni s simboličnimi nagradami.

Cilj
Cilji projekta so: organizacija prostega časa, rekreacije ter spodbujanje primernega odnosa do tekmovalnih iger, spodbujanje sodelovanja skozi igro, razvijanje grobe in fine motorike, možnost za doseganje uspeha, uveljavljanje na pozitiven način, dvig samopodobe…

Izvajalci
Mentor, zaposleni v MCJ

Čas izvedbe
Po en turnir v času zimskih (projekt je bil uspešno izveden v mesecu februarju - glej KRONIKO), pomladanskih, poletnih in jesenskih počitnicah (en dan od 10.00 do 14.00).

Ciljna skupina udeležencev
Mladostniki od 6 do 26 let.

16. ZELIŠČNA DELAVNICA

Kratek opis
Nabiranje in botaniziranje zelišč. Koledar nabiranja posameznih delov zdravilnih rastlin, sušenje, spravilo. Priprava čajnih mešanic, označevanje in spravilo.

Cilj
Cilj projekt je: seznaniti se z uporabo zdravilnih zelišč, organizirati prosti čas, spodbujati primeren odnos do narave.

Izvajalci
Mentor

Čas izvedbe
V času poletnih počitnic od 28.6. do 2.7.2004 (5 ur/dan).

Ciljna skupina udeležencev
Mladi od 6 do 26 let.

17. PRAZNIČNI DECEMBER

Kratek opis
Novoletno rajanje bomo organizirali za redne obiskovalce MCJ. Zajema sledečo dejavnost: izdelovanje okraskov v popoldanskem času v MCJ, izdelovanje čestitk, okraševanje prostorov ter novoletne jelke, Miklavževanje (obisk Miklavža in obdaritev), praznična pogostitev pred novim letom.

Cilj
Cilj projekta je pričarati praznično vzdušje, spodbujati občutek za tradicijo, organizirati prosti čas, spodbujati občutek pripadnosti.

Izvajalci
Zaposleni v MCJ

Čas izvedbe
Projekt se bo izvajal v mesecu decembru. Delavnice (izdelovanje okraskov in čestitk) bodo potekale enkrat tedensko v popoldanskem času (2-3ure), Miklavževanje zadnji delovni dan pred 6.decembrom, okraševanje prostorov in smreke v dneh pred Božičem, priprava za praznično pogostitev - v zadnjem delovnem tednu pred začetkom novoletnih počitnic, praznična pogostitev zadnji delovni dan pred začetkom novoletnih počitnic.

Ciljna skupina udeležencev
Mladostniki od 6 do 26 let

18. PUSTNO RAJANJE

Kratek opis
Priprava pustnih mask, rajanje ( na trgu, obisk različnih institucij-npr. Doma starejših občanov, bolnice…), pogostitev s krofi.

Cilj
Cilji projekta so: Spodbujanje mladostnikov k razvoju šeg in navad našega kraja, spodbujanje k medsebojnemu sodelovanju in razvijanje ustvarjalnosti pri mladih, razvedritev starejših in bolnih.

Izvajalci
Zaposleni v MCJ.

Čas izvedbe
Projekt je bil uspešno izveden v mesecu februarju! (glej KRONIKO)

Ciljna skupina udeležencev
Osnovnošolci in redni obiskovalci MCJ

19. UČENJE SOCIALNIH VEŠČIN

Kratek opis
Dvakrat tedensko bomo v MCJ organizirali delovne skupine (po 2 uri), kjer bomo v obliki odprtih se pogovorov, socialnih iger, s pomočjo likovnega izražanja… obravnavali različne teme, probleme, dileme, s katerimi srečujejo odraščajoči mladostniki. V skupino bomo vključili mladostnike, ki bodo s pisnim dogovorom vstopili v program.

Cilj
Cilji projekta so: učenje mladih mirnega reševanja konfliktov, aktivna udeležba v reševanju težav, soočanje s težavami in problemi, dvig samozavesti…
Mladostniki bodo aktivno sodelovali v procesu samospoznavanja, posameznik pa pomembno prispeval k skupinski dinamiki.

Izvajalci
Mentor, zaposleni v MCJ

Čas izvedbe
Dva dni v tednu po 2 uri v času od 12.00 do 14.00.

Ciljna skupina udeležencev
Mladostniki od 6 do 26 let.

20. NOVINARSKA DELAVNICA

Kratek opis
S ciljem najti in vzgojiti "profesionalne" novinarje, bomo pripravili serijo delavnic. Na teh se bodo pokrivale tematike vezane na področje novinarstva (pisanje, retorika, etika, diplomatika…). S tem ponudimo segmente vseh novinarskih zvrsti oz. načinov. Končni rezultat delavnic so posamezni izdelki (prispevki) na osnovi katerih se bo naredila selekcija najboljših - ti pa bodo tvorili skupino "novinarjev" MCJ za nadaljnje delo (1 leto). Ta skupina bo skrbela za pripravo prispevkov za časopis, radio, televizijo, spletno stran.

Cilj
- zainteresirane mlade usmeriti, jim omogočiti pridobivanje konkretnih izkušenj in jih usmeriti za morebitno nadaljnjo karierno pot.
- Pridobiti novinarsko ekipo MCJ z željo po rednem informiranju in obveščanju na prijeten način (mladi -mladim) in vzpostaviti trden komunikacijski odnos MCJ- javnost

Izvajalci
Mentor projekta, mentorji posameznih delavnic iz različnih medijskih institucij, zaposleni v MCJ.

Čas izvedbe
1. del: delavnice (3 teoretične, 3 praktične)
2. del: celoletno delo v MCJ (trenutno poteka vsak torek od 15.00 do 17.00)

Ciljna skupina udeležencev
Zainteresirani srednješolci

21. IGRE NA SNEGU

Kratek opis
Igre brez meja na snegu bomo organizirali na Čufarjevem trgu v enem od zimskih mesecev (če bo le mogoče v času zimskih počitnic) kot enkratni dogodek. Izdelovanje skulptur, kipcev… iz snega bo potekalo v obliki tekmovanja med več ekipami.

Cilj
Cilji projekta so: sproščanje, spodbujanje k medsebojnemu sodelovanju in timskemu delu (formiranje ekip, načrt dela, izvedba dela), razvijanje motorike, možnost za doseganje uspeha in uveljavljanja na pozitiven način ter s tem možnost za dvig samopodobe.

Izvajalci
Mentor, zaposleni v MCJ

Čas izvedbe
Projekt je bil uspešno izveden v mesecu februarju! (glej KRONIKO)

Ciljna skupina udeležencev
Osnovnošolci in redni obiskovalci MCJ