Foto arhiv

MESEC BOJA PROTI ODVISNOSTIM 2012: anketa

Mladi in alkohol ter ukrepi lokalnih skupnosti - ANKETA

V zadnjem času tudi na nacionalnem nivoju postajajo vse aktualnejše razprave o popivanjih na javnih površinah, kjer pa so pogosti udeleženci tudi mladi. Nekatere lokalne skupnosti, med njimi tudi jeseniška občina, so sprejele odloke o prepovedi uživanja alkoholnih pijač na javnih površinah. Letošnji mesec november, mesec boja prosti odvisnostim, je v jeseniški občini potekal pod koordinatorstvom LAS Občine Jesenice pod sloganom »Alkoholizem naš vsakdanji«. V okviru preventivne ulične akcije našega centra »Ko postaneš lutka v rokah alkohola«, 19. novembra, pa smo izvedli tudi anketo z vidnejšimi deležniki lokalne skupnosti.

Zastavili smo jim sledeče vprašanje: Ali po vašem mnenju omenjeni odlok oz prepoved lahko pripomore, da bi mladi tudi dejansko manj posegali po alkoholu in zakaj tako menite?

Vitomir Pretnar, direktor občinske uprave Občine Jesenice
Odlok jeseniške občine, ki prepoveduje uživanje alkoholnih pijač na javnih površinah, ima predvsem preventiven namen. S sprejemom odloka smo omogočili medobčinskemu redarstvu, da ukrepa v hujših primerih, ko je ogrožen javni red in mir in je lahko poškodovano tudi premoženje občanov. Do sedaj večjih kršitev, v katerih bi morali uporabiti ukrepe v skladu z odlokom, nismo zaznali. Odlok torej omogoča ukrepanje, zato ob potrebni informiranosti občanov deluje tudi preventivno. Je pa problematika uživanja alkohola posebno aktualna v predprazničnih dneh, ko se bliža novo leto. V skladu s tem skušamo na manjšo in ustrezno uporabo alkohola vplivati tudi pri družabnih prireditvah, ki se financirajo iz občinskega proračuna.

Zoran Kramar, član občinskega sveta Občine Jesenice
V Odloku o javnem redu in miru v Občini Jesenice so vključene tiste prepovedi, ki so občane v preteklosti najbolj motile pri vedenju določenih posameznikov v mestu. Med drugimi nesprejemljivostmi pa je bilo vse bolj prisotno uživanje alkoholnih pijač v trgovinah in na javnih površinah s strani ožjega števila občanov. Veljavna zakonodaja je na tem področju nejasna in ne vsebuje točnih določil, po katerih bi taka dejanja lahko prepovedovali. Zato je bilo tudi potrebno, da se v odlok vključi 'prepoved popivanja v trgovinah ali na drugih javnih površinah'. Vsaka prepoved pa pri določenem delu občanov naleti na odobravanje, pasiven odnos ali do kritike.
Osebno menim, da gre za dober ukrep. Manjše skupine občanov so namreč z uživanjem alkohola na javnih površinah (avtobusne postaje, parki, klopce za počitek, otroška in športna igrišča…) dajale slab zgled predvsem mlajšim občanom, za seboj pa so puščali tudi nered. Od sprejema omenjenega odloka se je to početje v mestu večinoma prekinilo, saj imajo redarji in policija pravno podlago za ukrepanje. Ukrep torej na nek način lahko pripomore k manjšanju slabih zgledov za mlade, ki pa tudi sicer niso bili pogosti udeleženci popivanj na javnih mestih.

Miha Rezar, predsednik Mladinskega sveta Jesenice
Na Jesenicah, kot tudi drugje po Sloveniji, opažam splošen trend popivanja mladih zgolj z namenom opijanja samega. Če je bil alkohol med mladimi včasih večinoma smatran kot substanca, ki odpravlja inhibicije in poskrbi za »dobro« voljo, pa je danes glavni cilj mladih, da se napijejo do skrajnosti.
Na Jesenicah pretiranega popivanja na javnih površinah ni bilo že v preteklosti, razen na bolj odmaknjenih lokacijah, ker večina mladih raje zahaja na Bled. Ne razpolagam sicer s podatki, koliko opozoril in kazni so izdali redarji in policisti, a imam občutek, da ta številka ni visoka. Mladi še vedno popivajo v malo bolj skritih kotičkih mesta in v drugih občinah. Četudi bi se prepoved popivanja na javnih mestih sprejela na nacionalni ravni, menim, da to problematike ne bi niti v najmanjši meri rešilo, ker bi s tem zdravili simptome in ne vzrokov. Vzroki pa ležijo v tradicionalni slovenski kulturi, v ideologiji, ki jo je privzela nase sodobna »zahodna« civilizacija in v prehodu na drug sistem vrednot po letu 1991.

Pavla Klinar, predsednica LAS pri Občini Jesenice, profesorica socialne pedagogike
Moje osebno prepričanje je, da vse vrste na hitro izrečenih prepovedi, zapovedi in ukazov naredi več škode kot koristi. Sem pristaš umirjenih preizkušenih sprememb, ukrepov, ki predvidijo posledice naših ravnaj. Sem pristaš sprememb navad, vzgoje in ravnanj na dolgi rok. Sama upoštevam prometna navodila zato, ker mi je zdravje in življenje sveto, ne zaradi policista in višine kazni. S temi hitrimi potezami je nekaj podobnega. Toleranca do alkohola je povezana s kulturo, odnosom do žlahtne kapljice, samopodobo in samo-vrednotenjem, starostnim razvojem, družbenim in osebnim standardom in še mnogimi faktorji. Zakaj urejeni Skandinavci menda popivajo naskrivaj?

Ivanka Berčan, ustanoviteljica in predsednica Društva za delo z mladimi v stiski - Žarek
V bistvu je težko odgovoriti na to vprašanje, saj odgovora ne morem zapisati samo enostransko. Mislim, da smo kot družba res vse preveč popustljivi do alkohola in drugih oblik omamljanja in da je kultura pitja na slabem nivoju. Po drugi strani pa je res, da se vsak sam odloča zase, kakšno življenje si želi. Prepoved lahko pripomore samo do določene točke, nekaterim bo morda pomagala do manj pitja. Verjetno pa se bodo drugi »pivci«, ki želijo nadaljevati s svojim načinom omamljanja, umaknili na druge, morda bolj skrite kraje. Najbolj pomembno se mi zdi krepiti in podpirati kritično razmišljanje mladih in njihove izbire za zdrav način življenja.

Simon Sušanj, policijski inšpektor za varnost v cestnem prometu na Policijski upravi Kranj
Odlok je primeren in potreben, saj smo vse prevečkrat videli mladino (in tudi ostale), ki so na javnih krajih popivali, se zabavali in občasno tudi kršili javni red in mir. Da so bili t.i. »hauba partyji« vse bolj razširjeni, pripomore tudi dejstvo, da se je od nosilcev gostinske dejavnosti v zadnjih letih zahtevalo dodatne ukrepe za zagotovitev reda v gostinskem lokalu (v nekaterih primerih obvezne službe varovanja ipd), saj so v prvi vrsti sami odgovorni za stanje v gostinskem lokalu. To pa je pomenilo tudi podražitev storitev, kar je imelo za posledico manjšo dostopnost mladini. Da se je starostna meja mladostnikov, ki posegajo po alkoholu spustila, je deloma krivo tudi to, da so lahko na parkiriščih, parkih in drugih javnih površinah mlajši med vrstniki brez nadzora in težav prišli do alkohola.
Da pa bi bil Odlok učinkovit tako kot si želimo, je potrebno zagotoviti v prvi vrsti stalen in zadosten nadzor, hitro in učinkovito sankcioniranje kršiteljev, obenem pa permanentno vzgajati mladostnike o škodljivem vplivu alkohola na organizem, ter jim ponuditi dodatne možnosti zabave, take kot si jo želijo sami (in ne samo take kot si jo želimo starši), saj bodo le tako motivirani, da se bodo udeležili le te.

anketo izvedel: Zavod za šport Jesenice - OE Mladinski center Jesenice