Foto arhiv

VESELO MIKLAVŽEVANJE

4. december 2011, trg Toneta Čufarja, najava

Foto arhiv MCJ

Veselo Miklavževanje, trg Toneta Čufarja, 4. december 2011

Foto: Klemen Čebulj

Veselo Miklavževanje, trg Toneta Čufarja, 4. december 2011