Foto arhiv

okrogla miza: »PROSTOVOLJSTVO V LUČI NOVEGA ZAKONA O PROSTOVOLJSTVU«, predstavitev Zakona o prostovoljstvu in osvetlitev pozitivnih vidikov prostovoljstva za družbo kot celoto

Vabilo


v okviru Evropskega leta prostovoljstva
in v okviru Tedna vseživljenjskega učenja

četrtek, 12. maj 2011, ob 18. uri, dvorana Kolpern, Trg na Stari Savi, Jesenice

Le kakšno bi bilo življenje v našem mestu in naši deželi brez različnih športnih društev, kulturnih društev, prostovoljnih gasilskih društev, različnih človekoljubnih organizacij, društev za pomoč živalim… Kam bi vpisali svojega m alčka na treninge nogometa, kje bi imeli priliko spoznati dediščino folklornih plesov, kdo bi nam pomagal ob požarih in poplavah, kdo bi poskrbel za izgubljenega kužka…

Vsa ta in mnogo drugih društev v svojih vrstah združujejo ljudi, ki ne le za društva, temveč posledično za širšo skupnost opravijo ure in ure prostovoljnega dela, s čimer bogatijo družbeni vsakdan na raznoterih področjih.

Državni zbor je ZAKON O PROSTOVOLJSTVU sprejel 3. februarja letos. Zaradi pomena poznavanja zakona smo se odločili, da ga ponovno javno predstavimo. Kaj zakon prinaša društvenim organizacijam? Katere obveznosti bo potrebno v skladu z zakonom izpolnjevati? Na kaj morajo biti društvene organizacije še posebej pozorne?

Hkrati pa želimo skupaj s predstavniki društev - organizacij ter prostovoljci osvetliti pozitivne vidike prostovoljstva tako za društva in organizacije, kakor tudi (ali še sploh?!) za družbo kot celoto!

Moderator okrogle mize bo Primož Jamšek (Slovenska filantropija, organizacija za promocijo prostovoljstva), ki ima kljub mladosti obilo izkušenj na področju prostovoljstva!

Zgodilo se je...

Glede na to, da se je zbralo le 7 zainteresiranih za predstavitev zakona in debato o pozitivnih vidikih prostovoljstva za celotno skupnost, bi mogoče lahko na hitro povzeli, da na zgornjem gorenjskem ni veliko društev in organizacij, ki imajo v svojih vrstah ljudi, ki delajo prostovoljno. Vendar vsi vemo, da temu ni tako! Brez prostovoljcev bi dejavnost marsikaterega društva zamrlo, s čimer bi veliko škodo utrpela ali določena skupina ljudi ali pa celotna skupnost.

Zato ne Primožu Jamšku iz Slovenske filantropije in ne nam ni žal, da smo okroglo mizo pripravili, četudi je bil obisk glede na 113 poslanih pisnih povabil društvom, zavodom in drugim organizacijam, precej manjši od pričakovanega. S predstavitvijo smo vabljenim le želeli ponuditi prihranek časa za branje zakona, ponudili možnost postavljanja takojšnjih vprašanj in takojšnje razrešitve dilem, ki jih zakon utegne postaviti prednje. Prav tako smo skupaj s prostovoljci želeli opomniti širšo družbo na velik pomen prostovoljnega dela za celotno skupnost.

V debati, ki se je razvila po pregledni predstavitvi zakona s strani Primoža Jamška, smo prišli tudi do naslednjih ugotovitev, s katerim bi lahko navsezadnje pojasnili tudi manjše zanimanje za dogodek:

  • društva ne čutijo potrebe po zakonu,
  • ne verjamejo, da bo zakon koristil delovanju društev v smislu pridobivanja večjega števila članov oz. prostovoljcev, pridobivanju več sredstev, boljših prostorskih pogojev ipd.,
  • zakon utegne pred aktivne in že tako obremenjene člane postaviti dodatne administrativne obremenitve (evidence, poročila),
  • preveč zakonov je napisanih zaradi zakona samega, v praksi pa ne prispevajo k pozitivnemu razvoju dejavnosti.

Za vse, ki vas sedaj ali v prihodnje utegne zanimati karkoli v zvezi z ZAKONOM O PROSTOVOLJSTVU, pa povabilo, da obiščete spletno stran www.prostovoljstvo.org ali pokličete na Slovensko filantropijo, združenje za promocijo prostovoljstva. Z veseljem vam bodo pomagali do odgovorov!

Lili Tkalec, vodja MCJ