Foto arhiv

POSVET »PROSTOVOLJSTVO MLADIH«
- ob svetovnem dnevu mladih prostovoljcev, 15. aprilu

Vabilo

četrtek, 14. april 2011, ob 12.30, dvorana MCJ, Kejžarjeva 22

V dejavnosti našega centra se vsako leto vključi precejšnje število mladih, ki s svojim prostovoljstvom bogatijo dogajanja, namenjena drugim mladim kot tudi otrokom in ostalim zainteresiranim občanom. Mlade prostovoljce srečujemo tudi v različnih organizacijah, v gasilskih, športnih, kulturnih in drugih društvih…

Ob podpori Gimnazije Jesenice in Srednje šole Jesenice bomo izvedli posvet, na katerem bodo aktivno sodelovali dijaki, predstavniki vseh razredov obeh šol.

Mlade bomo povprašali o njihovih stališčih do prostovoljstva nasploh, kako sami vidijo prispevek prostovoljcev k delu društev ter k družbenemu življenju nasploh. Prostovoljstvo mladih bomo osvetlili tudi s stališča pridobivanja različnih spretnosti in veščin kakor tudi osebnostne rasti ter posledično pridobljenih referenc, ki vsakemu mlademu prinesejo velik plus pri vstopu na trg dela.

Moderator posveta bo Primož Jamšek s Slovenske filantropije, organizacije za promocijo prostovoljstva, ki ima kljub mladosti obilo izkušenj na področju prostovoljstva!

Zgodilo se je...

POSVET »PROSTOVOLJSTVO MLADIH« - ob svetovnem dnevu mladih prostovoljcev, 15. aprilu, 14.04.2011