Foto arhiv

Po projektu DELO ZA MLADE!, Mreža MaMa
zaključni nacionalni dogodek 15. februar 2011, Ljubljana

9. novembra 2010 je v našem centru potekala ZAPOSLITVENA KAVARNA na temo brezposelnosti, zaposljivosti in zaposlovanja mladih v jeseniški občini.

Razprava na Jesenicah je bila ena od 25-ih, ki jih je Mreža MaMa (mreža mladinskih centrov, katere član je tudi MCJ), spodbudila v različnih krajih Slovenije in vključila v svoj nacionalni projekt DELO ZA MLADE!
Sklep jeseniškega srečanja je bil tudi, da Mladinski center Jesenice lahko pomaga predvsem mladim, ki se še šolajo, in to predvsem z osveščanjem, usmerjanjem in seznanjanjem s tistimi »potmi«, ki jim bodo čez leta omogočila dobro odskočno desko na trgu dela. Glavne naloge MCJ so predvsem:

  • promocija načrtovanja kariere,
  • seznanjanje mladih o možnosti samoocene posameznika, ki jo ponuja ZRSZ,
  • promocija prostovoljskega dela mladih kot ene izmed možnosti kreiranja posameznikove socialne mreže skozi celotno obdobje srednjega izobraževanja in študija,
  • predstavitve primerov dobrih praks s področja neformalnega izobraževanja (pridobitev dodatnih kompetenc mladih),
  • predstavitve možnosti, ki jih ponujajo programi Mladi v akciji, Eures, Leonardo da Vinci.

Mreža MaMa pa je projekt DELO ZA MLADE! sklenila z zaključnim nacionalnim dogodkom 15. februarja 2011 v Ljubljani. Zaključnega srečanja se je udeležilo 60 mladih oziroma skupaj preko 80 udeležencev (med njimi iz MCJ Katja in Lili).
Poslušali smo razmišljanja predsednika britanske gospodarske zbornice v Sloveniji o pomenu neformalnega izobraževanja, predstavnica Zavoda Nefiks nam je podrobno predstavila pojem zaposlitvena pismenost, spoznali smo izkušnje prostovoljstva naj mladinske voditeljice leta 2009. V popoldanskem delu so se nam pridružili tudi predstavniki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Zavoda za zaposlovanje in Urada za mladino.

Eden glavnih rezultatov projekta in zaključnega srečanja je bila tudi predstavitev treh pobud za sistemske spremembe na področjih izobraževanja, zaposlovanja in inovativnosti in sicer:

  1. Povežimo šolski sistem in trg dela, saj tako mladi dobijo priložnost za pridobivanje prepotrebnih izkušenj, šolski sistem pa bo tako »ustvarjal« kadre, ki jih trg dela potrebuje.
  2. Prenehajmo s starostno diskriminacijo na področju zaposlovanja in izenačimo pravice pri vseh oblikah zaposlitev, tako tistih za določen ali nedoločen čas. Tako bodo mladi resnično lahko postali avtonomni in odgovorni posamezniki.
  3. Povečajmo zaposlovanje mladih v nevladnem sektorju. To za mlade pomeni spodbudo za učenje, participacijo in družbeno odgovornost, za družbo pa ogromno izraženega mladinskega potenciala.

Več o dogodku in zaključku projekta si poglejte na spletni strani Mreže MaMa -
http://www.mreza-mama.si/novice/79 !