Foto arhiv

ZAPOSLITVENA KAVARNA -
brezposelnost, zaposljivost in zaposlovanje mladih v jeseniški občini

Vabilo

torek, 9. november 2010, od 16. ure dalje, Mladinski center Jesenice

V sodelovanju z Mrežo MaMa organiziramo lokalni dogodek nacionalnega projekta Delo za mlade!, ki bo odprl temo zaposljivosti in zaposlenosti mladih v jeseniški občini. Mladi, predstavniki različnih služb in gospodarstva bomo skupaj iskali odgovore na izzive, s katerimi se soočamo mladi pri vstopu na trg dela ter kaj konkretno bomo skupaj naredili, da stanje izboljšamo.

Pozivamo te, da če si star/a do 29 let in še iščeš zaposlitev ter pri tem doživljaš različne pozitivne in negativne izkušnje, da se nam pridružiš kot aktivna udeleženka / udeleženec posveta in se nam najkasneje do 5. novembra javiš na mail dmcj@siol.net ali 04 5884 680 / 681!

Poglej še: Lani zabeležena rekordna brezposelnost med mladimi, Mladi in netipične zaposlitve, Gremo v akcijo! - tudi na Jesenicah!

Zgodilo se je...

ZAPOSLITVENA KAVARNA - brezposelnost, zaposljivost in zaposlovanje mladih v jeseniški občini, 9.11.2010

Delo za mlade! je nacionalni projekt mreženja mladih, mladinskih organizacij in drugih organizacij civilne družbe ter lokalnih skupnosti za doseganje skupnih ciljev na področju večje zaposljivosti mladih.

Na dogodek na Jesenicah smo povabili predstavnike Zavoda za zaposlovanje, Razvojne agencije zgornje Gorenjske, Ljudske univerze Jesenice, Obrtne zbornice Jesenice, Oddelka za izobraževanje odraslih Srednje šole Jesenice, Centra za socialno delo Jesenice ter predstavnike Občine Jesenice.

Povabilu so se odzvali: ga. Mojca Klement (vodja Uradov za delo Jesenice in Radovljica) in ga. Irena Rems z Zavoda za zaposlovanje, g. Stevo Ščavničar (direktor) in ga. Eldina Čosatović iz Razvojne agencije zgornje Gorenjske, g. Toni Čebulj iz Oddelka za izobraževanje odraslih Srednje šole Jesenice, ga. Alenka Korošec iz Centra za socialno delo Jesenice in g. Zoran Kramar, direktor Zavoda za šport Jesenice, sicer član občinskega sveta Občine Jesenice v več mandatih. Svojo odsotnost so opravičili z Obrtne zbornice Jesenice in Ljudske univerze Jesenice.

Našemu povabilu se je odzvalo devet mladih, ki so se aktivno vključili v razpravo. Skupno vsem tem mladim je, da so na svoji študijski poti in v času iskanja zaposlitve pridobili poleg formalnih znanj še mnogo različnih neformalnih znanj, izkušenj in kompetenc, ki bi jim nekako morale odpreti vrata do zaposlitve. Prav tako so oz. še vedno delajo na različnih področjih kot prostovoljci… A kljub temu se večina od njih še vedno spopada z brezposelnostjo.

Javni poziv brezposelnim mladim na naši spletni strani in prek drugih medijev, da se aktivno vključijo v dogodek in javno spregovorijo o svojih pogledih na omenjeno problematiko v jeseniški občini, pa žal ni zbudil zanimanja.

Udeleženci so s pomočjo metode »diskusijska kavarna« skupaj razmišljali o tematiki dela in zaposljivosti mladih na Jesenicah. Izzivi in ovire, ki so jih izpostavili, so neskladje med izobraževalnim sistemom in trgom dela, porast služb za določen čas, preko avtorskih pogodb ipd. ter posledično pomanjkanje socialne varnosti in večja ranljivost mladih, višje izobraženi kadri predstavljajo prevelik strošek za podjetje, neizkušenost mladih nasproti zahtevanim izkušnjam s strani delodajalcev, (ne)samoiniciativnost in pasivnost mladih, načrtovanje kariere, informiranje mladih, nerealna pričakovanja glede služb.

Na zgornje izzive so udeleženci odgovorili z naslednjimi rešitvami: promocija načrtovanja kariere; promocija možnosti samoocene posameznika, kar že ponuja ZRSZ; okrogla miza ali seminar o poslušanju otrok in usmerjanju pri izbiri kariere; promocija prostovoljskega dela mladih kot ene izmed možnosti kreiranja posameznikove socialne mreže; predstavitev primerov dobrih praks s področja neformalnega izobraževanja; možnosti, ki jih ponujajo programi Mladi v akciji, Eures, Leonardo da Vinci …

Na nacionalnem dogodku, ki bo v drugi polovici januarja 2011, se bomo mladi iz vseh 25 lokalnih dogodkov projekta Delo za mlade! srečali skupaj in izzive mladih ter predloge rešitev, ki smo jih našli in jih je možno urediti le na nacionalni ravni, predstavili odločevalcem na nacionalni ravni ter skupaj z njimi iskali rešitve.

Projekt Delo za mlade! je podprt s strani Programa Mladi v akciji v Sloveniji, v okviru akcije 5.1 – Srečanja mladih in odgovornih za mladinsko politiko!

OE Mladinski center Jesenice – Lili Tkalec
Mladinska Mreža MaMa – Petra Aškerc