Foto arhiv

»Ženska v času in prostoru - muslimanka na Zahodu«

Vabilo

petek, 7.3.2008 ob 19h v dvorani MCJ

Tematski večer in interaktivna debata s Failo Pašić Bišić
V sklopu kampanje Vsi drugačni - vsi enakopravni pripravljamo poseben večer, ki ga namenjamo tudi Dnevu žena. V goste smo povabili lanski Obraz evropskega leta enakih možnosti za vse, jeseničanko, dobrotnico in aktivistko za človekove pravice, Failo Pašić Bišić. Predstavila nam bo njen vidik vsakdanjega življenja, vidik ki ga doživlja kot muslimanka na Zahodu.
Kot pravi Faila sama: »Na našo družinsko strukturo sta vplivali dve kulturi, kultura prvotne in kultura priseljene domovine. Torej slovenska in bošnjaška kultura, ki se je prepletala z islamom. Moja mama je želela resnično obravnavo, enako za vse. Začela je pri nas, otrocih, ki smo zrasli v svoji naravni nedolžnosti, a smo vseeno morali sprejemati brezplodne resolucije o drugačnosti. A nikoli nismo živeli v molku. Čeprav smo bili v osnovni šoli zelo pogosto tarča stereotipnih mnenj, smo ohranjali svojo identiteto.«
K interaktivni debati o vlogi, pravicah in dolžnostih, privilegijih in deprivilegijih ter o diskriminaciji žensk na Zahodu vabimo tudi vas!!

Zgodilo se je...

»Ženska v času in prostoru - muslimanka na Zahodu«, 7.3.2008