Foto arhiv

UČIMO SE ZA ŽIVLJENJE

Spoštovani obiskovalci spletne strani Mladinskega centra Jesenice!

Znanja ni nikoli dovolj. To v današnjem času še posebno velja za znanja iz uporabe informacijske tehnologije, torej tudi praktične uporabe računalnika. Vemo, da taka izobraževanja potekajo že kar nekaj let in da veliko ljudi uporablja računalnik že vsakodnevno. Vendar praktičnih znanj in novih spretnosti, ki se jih še lahko naučimo in pridobimo, ni nikoli preveč.

Tako se je Mladinski center Jesenice v lanskem letu vključil v projekt »Učimo se za življenje«, ki ga omogoča Microsoft Slovenija in v okviru tega projekta organiziramo brezplačne računalniške tečaje programov zbirke Microsoft Office.

Tečaje izvajamo od novembra 2005 do maja 2006. S tečaji naj bi predvidoma nadaljevali v jeseni.

Nekaj podatkov o tečajih:

  • Tečaji so namenjeni vsem: otrokom, mladim, odraslim, upokojenim, takim, ki še nikoli niso sedeli za računalnikom kot takim, ki imajo že povsem konkretna vprašanja in potrebe po dodatnih znanjih in spretnostih.
  • Skupine štejejo do 5 tečajnikov.
  • Izobraževanje vodita prijazna trenerja.
  • Skupine oblikujemo glede na starost, predznanje in interese.
  • Vsebino oziroma obseg tečaja prilagajamo predznanju in interesom posamezne skupine.
  • Tečaji trajajo 10, 12, 15 ali 18 šolskih ur - odvisno od vsebin, želja in potreb posamezne skupine.
  • Tečaji se odvijajo v sodobno in prijetno opremljeni računalniški sobi MCJ, delo poteka na sodobnih računalnikih z legalno Microsoft programsko opremo, za lažje spremljanje in učenje tečajnikov trener uporablja tudi možnost projeciranja slike z zaslona na platno.
  • Tečajniki ob koncu prejmejo potrdilo.

Poglejte si še: Seznam tečajev, trajanje in predvidene vsebine... (PDF)

Dodatne informacije in prijave: telefon: 04 5884 680 ali 041 258 427; email: dmcj@siol.net

Slike

Vodje tečajev: Barbara Dolenc in Robert Humar

Udeleženci tečajev: