Foto arhiv

PROGRAM MLADINA

Informativno popoldne s predstavniki Nacionalne agencije PROGRAM MLADINA iz Ljubljane

Društva, klube in organizacije, ki delujejo z mladimi na kateremkoli področju, organizirane skupine mladih ter ostale občane smo preko vabil, plakatov ter radia povabili na informativno popoldne. Predstavnica Nacionalne agencije Ljubljana, gospa Polona Pečjak, je zbranim (bilo nas je kar 30) predstavila možnosti vključevanja mladih od 15 do 25 let v mednarodna sodelovanja preko PROGRAMA MLADINA.

Izvedeli smo marsikaj zanimivega, da pa bo bolj strokovno in natančno, je tukaj povzetek njihovega informativnega gradiva za tiste, ki ste zamudili in hočete izvedeti kaj več.

Na kratko o programu MLADINA

Program Evropskih skupnosti MLADINA omogoča pridobitev finančne podpore za posamezne oblike mednarodnega sodelovanja na področju mladine in sicer za izmenjave skupin mladih, izmenjavo prostovoljcev in prostovoljk, skupinske pobude mladih ter različna usposabljanja in seminarje, katerih vsebina je neposredno povezana z mladinskimi izmenjavami in izmenjavo prostovoljcev.

Namen programa temelji na spoznanju, da je projekt oblikovanja Evrope v marsičem odvisen od medsebojnega poznavanja njenega prebivalstva in razumevanja različnosti med različnimi predeli Evrope. Zato morajo vsi projekti, ki želijo pridobiti podporo iz programa, zasledovati ta namen.

Projekti, ki želijo pridobiti podporo iz programa MLADINA, morajo temeljiti na aktivni vlogi mladih pri pripravi in izvedbi projektov ter s svojimi učinki prispevati k širjenju znanj in sposobnosti udeležencev in udeleženk skozi oblike neformalnega usposabljanja in izobraževanja.

Program je namenjen mladim med 15. in 25. letom. Prijavitelji projektov pa so lahko vse pravne osebe, ki s svojimi aktivnostmi ne težijo k ustvarjanju profita.

Projekti se lahko prijavljajo 5 krat na leto. Prijavni roki so 1. februar, 1. april, 1. junij, 1. september in 1. november.

Program je razdeljen na različne akcije in podpira različne aktivnosti.

Akcija 1: MLADINSKE IZMENJAVE

Akcija je namenjena mladim med 15. in 25. letom iz držav članic EU, Islandije, Liechtensteina in Norveške ter pridruženih držav. Podpira projekte izmenjav skupin mladih med dvema, tremi ali več državami, kjer imajo mladi možnost, da spoznajo različne družbene in kulturne realnosti, hkrati pa so tudi aktivno vključeni v projekt.

Akcija 2: EVROPSKA PROSTOVOLJNA SLUŽBA (EVS)

Akcija je namenjena mladim med 18. in 25. letom in ponuja mladim, da se za čas od 3 tednov do 12 mesecev vključijo v delo neprofitne organizacije za prostovoljno delo. Dolgoročno prostovoljno delo v tujini razvija pri mladih občutek za solidarnost in prispeva k njihovi osebni rasti. S svojim aktivnim vključevanjem si mladi pridobijo znanja in izkušnje za poklic, ki ga želijo opravljati v prihodnosti. Program zagotavlja sredstva za pripravo, nastanitev, prehrano in izobraževanje prostovoljca, kakor tudi njegovo žepnino.

Akcija 3: SKUPINSKE POBUDE / VLOŽEK V PRIHODNOST

Je edina akcija, ki ne zahteva mednarodnega sodelovanja. Spodbuja kreativnost in inovativnost mladih. Predvsem je pomembno, da projekt razvijejo mladi - od idejne zasnove do realizacije projekta.

Za še več pa obiščite njihovo spletno stran: http://mladina.movit.si