Aktualno

Pobarvaj 2017 po svoje!

Mladinski center Jesenice vabi k sodelovanju mlade, ki želite soustvarjati mladinska dogajanja v jeseniški občini v letu 2017.

Če imate ideje, kakšnih dogajanj in drugih priložnosti za mlade si na Jesenicah želite v letu 2017, in hkrati željo in energijo, da pri ustvarjanju le teh sodelujete, potem je Mladinski center Jesenice pravi naslov za vas!

'Področja' idej so lahko povsem raznolika, izpolnjujejo pa naj nekaj od tu naštetega: spodbujajo druženje in kreativno preživljanje prostega časa mladih / podpirajo in razvijajo ustvarjalnosti mladih / spodbujajo zdrav način življenja mladih in pomen preventivnega ravnanja / pomenijo vsestransko širjenje obzorja /dopolnjujejo šolska z neformalnimi znanji / omogočajo osvajanje vseživljenjsko pomembnih veščin /pomenijo večanje kompetenc zaposljivosti…

Slabih idej ni. Lahko so le 'bolj' ali 'manj' dodelane ter 'laže' ali 'teže' izvedljive. Prav vse pa so vredne, da jih pretehtamo, kako bi jih s skupnimi močmi lahko uresničili!

Prvi korak pa je seveda, da se nam oglasite! Na mail mcj@siol.net, prek telefona na 04 5884 680/681 ali osebno v MCJ na Kejžarjevi 22!

Vabljeni!