Aktualno

MCJ = prodajno mesto za NEFORMALNI INDEKS NEFIKS

Veliko mladih vas deluje v društvih, naj si bo gasilskih, kulturnih, športnih, planinskih, turističnih… Pomagate na Rdečem križu, Karitasu, v domovih ostarelih in različnih drugih organizacijah. Veliko vas opravlja dela preko študentskega servisa…

Kljub temu, da opravljate različne aktivnosti, pa vam mora biti SKUPNA VSAJ ENA: to je obvezno BELEŽENJE le teh!

Ena najboljših možnosti beleženja je uporaba neformalnega indeksa NEFIKS!

Mogoče se sprašujete, zakaj zapravljati čas še z beleženjem aktivnosti?

Ker boste z beleženjem ohranili pregled nad pridobljenimi izkušnjami in kompetencami ter s tem tudi samozavest. In ker vas bodo ravno te aktivnosti in široka paleta pridobljenih izkušenj (ki se jih morda trenutno niti ne zavedate) pri vstopu na trg dela ločile od ostalih, ki so v šolskem obdobju in študijskih letih pozabili vlagati v svojo bodočnost s pridobivanjem neformalnih znanj in izkušenj!

Knjižico Nefiks lahko kupite v Mladinskem centru Jesenice, Kejžarjeva 22, vsak delovni dan med 10. in 15. uro – cena je 6 €.

Več informacij - Zavod NEFIKS!